Постови

Материјал за 3. разред

Наша тема наредних недеља биће упознавање са појмом  удружење грађана ( невладина организација), као и улогом и врстама удружења. Грађани се окупљају око једног циља, удружују и организују своје активности и када предузимају грађанску иницијативу, али то удруживање нема трајни и формални карактер, као у случају формирања удружења грађана- организације за чије је оснивање потребно да буде регистрована по посебној процедури. такође, треба напоменути, да је право грађана на удруживање и самоорганизовање загарантовано уставом.
 На основу активности којим се удружења баве, отвара се могућност класификације организација грађана на основу различитих критеријума:
     - област активности ( култура, образовање, здравство, социјална заштита, заштита животне средине, економски и социјални развој, грађанска права и сл.)
     - врста активности ( хуманитарне, мировне активности и сл.)
     - циљна група ( избеглице, деца, омладина, жене, мањине, и сл.)

Прилог бр. 1

               ВРСТЕ УДРУЖЕЊА ГРА…

За матуранте

Драги матуранти,

иако је писана професионална  биографија веома корисна, стручњаци наглашавају да ниједна професионална биографија није сама за себе довољно моћно средство за добијање запослења.
Добра биографија може обезбедити разговор за посао, али неће обезбедити посао. Ма колико добра, биографија не може да одради неке ствари тако уверљиво као директан контакт. На пример, не може да покаже колико знања особа заиста има, као ни колико ће бити пријатан сарадник на послу. Никакав папир не може представити особу боље од ње саме. Зато је пожељно добро се припремити за тај корак.

Ово су нека од питања која можете очекивати на разговору за посао

* Које су ваше најзначајније способности?
     -можете приказати способности које одговарају захтевима посла и довести их у везу с          послом за који конкуришете
     - можете користити конкретне примере

* Како видите потенцијалне тешкоће у обављању посла за који конкуришете?
     - можете приказати слабост која представља врлину када је у п…

Материјал за 2. разред

Драги ученици, 

надам се да сте сви погледали претходни пост, и да вам је појам омладинског активизма сада мало јаснији. Да бисте могли успешно да се позабавите неким проблемом, морате имати јасан план пред собом. Проблем је обично ситуација, постојеће "стање ствари", којим нисмо задовољни и који желимо да променимо.
 Обично постоји више начина на које можемо да покушамо да променимо постојеће стање, више могућих деловања или акција.
Да бисмо били успешни у неком деловању помаже нам планирање које се састоји од следећих корака:

1. ИЗБОР И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА
     -Проблем треба да проистиче из стварног живота средине из које потичу они који             планирају  и изводе акцију;
    - Проблем треба да се односи на кршење и немогућност остваривања неких права;
    - Проблем треба јасно дефинисати, што подразумева: опис постојећег стања, навођење конкретних права на која се проблем односи и откривање и разумевање узрока тог стања.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉА
Јасно дефинисан проблем треба испре…

Omladinski aktivizam

Слика

Материјал за 1. разред

Драги ученици Е11, Е13, М11,М12 и Г12, наставна јединица коју обрађујемо је- Стилови поступања у конфликтима. У наставку смо вам предочили који су најчешћи стилови и како се манифестују. Оно што очекујемо од вас је да се упознате са овим стиловима и да нам одговорите који је вашнајчешћи начин решавања конфликата. Изаберите да ли сте корњача, плишани меда, ајкула, делфин, или пак лисица? Одговоре шаљите на адресуgradjansko.teh@gmail.com У наслову нагласите име и које сте одељење! Поздрав и чувајте се!
Сви ми имамо непосредно искуство са конфликтима и са њиховим решавањем. Небројено пута смо се нашли у сукобу са неким или са пуно њих по разним питањима. Пуно пута смо смо попуштали или одустајали, пуно пута смо истерали своје, али и често правили компромис, одложили проблем и просто препустили случају да га сам реши. Кад су у питању стиловипоступањима у конфликтима, најчешћи су следећи: 1.ПОВЛАЧЕЊЕ Ако једна страна у потенцијалном конфликту не показује никакву или малу бригу да задовољи свој…

Волонтеризам

Драги ученици,  ово се односи на све вас који похађате моје часове. Времена су тешка и озбиљна, па би било лепо ако би могли да дате свој допринос друштву кроз волонтерски рад. Основне одреднице тог појма имате у наставку , а ваш задатак је да размислите о томе коме би могли да помогнете ових дана и на који начин. А још би лепше било ако бисте нешто конкретно и урадили.  Поздрав и чувајте се!


1) Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2008. 2) Закон о волонтирању https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_volontiranju.html

Дигитални образовни материјал:видео клип https://www.youtube.com/watch?v=0yGdX6s87NU

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ПОЈАМ ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЈМА МОБА Моба је давнашњи народни обичај удруживања рада и најчешћи вид међусобног помагања на селу. Реч моба долази од речи молба. Понекад наиђу хитни и неодложни послови који надилазе моћи једног дома, па се онда позивају суседи у помоћ.Домаћин куће тада сазива мобу – заједнички посао уз помоћ комшија, а ако је потребно, и целог села. Ра…

За матуранте

Драги матуранти одељења Е41 и Е42,
надам се да се придржавате свих савета које нам сугеришу надлежни и да водите рачуна о себи, а тиме и другима око себе.
Кад је у питању ваш омиљени предмет 😏, оно што је задатак за ову недељу, јесте да напишете ваше CV, тј. ваше радне биографије. Сигурна сам да ће вам задатак бити занимљив и прилично користан, јер многе од вас ускоро очекује потрага за послом, а CV је обавезан део пријаве за сваку пословну позицију.

Ваше CV шаљите на     gradjansko.teh@gmail.com
Рок је до 28.03.2020.

Подсетник за писање радне биографије

1. Генералије ( основни биографски подаци- када и где је особа рођена и сл.)
2. Радно искуство
3. Школовање и стручно усавршавање
4. Вештине, способности, постигнућа
5. Професионални циљ
6. Награде, интересовања и чланства у значајним институцијама/ удружењима


                                Срећан рад!